17. týden mezidobí

Hlína v hrnčířově ruce

Kázání: Čtvrtek 17. týdne mezidobí, cyklus 2, Jer 18,1-6 (nahrávka 11 minut)

0

Kvas a hořčičné zrnko

Kázání: Pondělí 17. týdne mezidobí, Mt 13,31-35 (nahrávka 12 minut)

0

Prosit o dar moudrosti

Kázání: 17. neděle mezidobí, cyklus A, 1 Král 3,5.7-12 (nahrávky 18 a 16 minut)

0

Slavení svátků

Kázání: Pátek 17. týdne, cyklus 1, Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37

0

Abrahám smlouvá s Hospodinem

Kázání: Neděle 17. týdne, cyklus C, Gn 18,20-32

9
Subscribe to RSS - 17. týden mezidobí