Největší dar na začátek života

Kázání při křtu dítěte (nahrávka 9 minut)

0

Podstatně jiné chlubení se

Kázání: Pátek 9. týdne v mezidobí, cyklus 2, 2 Tim 3,10-17 (nahrávka 10 minut)

0

Svátek Krista nejvyššího kněze

Kázání: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (nahrávka 13 minut)

0

Části svaté zpovědi

Kázání pro děti přípravy na první svaté přijímání (nahrávka 12 minut)

0

Být dobrými křesťany i občany

Kázání: Úterý 9. týdne v mezidobí, Mk 12,13-17 (nahrávka 9 minut)

0

Naším nájmem je vděčnost

Kázání: Pondělí 9. týdne v mezidobí, Mk 12,1-12 (nahrávka 9 minut)

0

Prosíme o dar Ducha svatého

Kázání: Slavnost Seslání Ducha svatého (nahrávky 17 a 15 minut)

9

Každý má svou vlastní cestu

Kázání: Sobota 7. velikonočního týdne a sv. Zdislava, Sk 28,16-20.30-31, Jan 21,20-25 (nahrávka 12 minut)

0

Vím, že Tě miluji málo

Kázání: Pátek 7. velikonočního týdne, Jan 21,15-19 (nahrávka 11 minut)

0

Ježíši záleží na jednotě učedníků

Kázání: Čtvrtek 7. velikonočního týdne, Jan 17,20-26 (nahrávka 7 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS