Protože nechápou

Kázání: Pátek 16. týdne mezidobí, Mt 13,18-23 (nahrávka 11 minut)

0

Propojeni s Kristem

Kázání: 23. 7. Svátek sv. Brigity, Jan 15,1-8 (nahrávka 15 minut)

0

Ježíš ji zná jménem

Kázání: 22. 7. Svátek Marie Magdalény, Jan 20,1.11-18 (nahrávka 13 minut)

0

Bůh nechce víru z donucení

Kázání: Pondělí 16. týdne mezidobí, Mt 12,38-42 (nahrávka 11 minut)

0

Soud patří Bohu

Kázání: 16. neděle mezidobí, cyklus A, Mt 13,24-43 (nahrávky 15 a 17 minut)

0

Nebude křičet

Kázání: Sobota 15. týdne mezidobí, Mt 12,14-21 (nahrávka 12 minut)

0

A já vás občerstvím

Kázání: Čtvrtek 15. týdne mezidobí, Mt 11,28-30 (nahrávka 11 minut)

0

To je dáno jen pokorným

Kázání: Středa 15. týdne mezidobí, Mt 11,25-27 (nahrávka 12 minut)

0

Stonásobný užitek

Kázání: 15. neděle mezidobí, cyklus A, Mt 13,1-23 (nahrávky 16 a 15 minut)

0

Důležitost společenství věřících

Kázání: 11. 7. Svátek sv. Benedikta (nahrávka 16 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS