Bázeň, respekt a strach

Kázání: Pátek 28. týdne mezidobí, Lk 12,1-7 (nahrávka 13 minut)

0

Bůh si nás vyhlédl

Kázání: Čtvrtek 28. týdne mezidobí, cyklus 2, Ef 1,1-10 (nahrávka 11 minut)

0

Nejsme otroci, ale synové

Kázání: Pondělí 28. týdne mezidobí, cyklus 2, Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1 (nahrávka 11 minut)

0

Když přijmeme Boží pozvání, pomůže nám

Kázání: 28. neděle mezidobí, cyklus A, Mt 22,1-14 (nahrávka 10 minut)

0

Slyšet Boží slovo a zachovávat ho

Kázání: Sobota 27. týdne mezidobí, Lk 11,27-28 (nahrávka 14 minut)

0

Nestačí odmítat zlo

Kázání: Pátek 27. týdne mezidobí, Lk 11,15-26 (nahrávky 11 a 10 minut)

0

Povzbuzení k vytrvalé modlitbě

Kázání: Čtvrtek 27. týdne mezidobí, Lk 11,5-13 (nahrávka 11 minut)

0

Panna Maria nás provází

Kázání: 7. 10. Panny Marie Růžencové (nahrávka 11 minut)

0

Na prvním místě jsme obdarovaní

Kázání: Pondělí 27. týdne mezidobí, cyklus 2, Gal 1,6-12 (nahrávka 11 minut)

0

Pokušení vidět v Bohu konkurenci

Kázání: 27. neděle mezidobí, cyklus A, Mt 21,33-43 (nahrávky 18 a 13 a 10 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS