Věříme v něco mnohem víc

Kázání při pohřbu (nahrávka 10 minut)

0

Láska Boží a láska lidská

Kázání: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (nahrávka 13 minut)

0

Modlit se hodně, ale ne prázdnými slovy

Kázání: Čtvrtek 11. týdne mezidobí, Mt 6,7-15 (nahrávka 10 minut)

0

Láska k přátelům a nepřátelům

Kázání: Úterý 11. týdne mezidobí, Mt 5,43-48 (nahrávka 10 minut)

10

Části mše svaté

Kázání pro děti přípravy na první svaté přijímání (nahrávka 16 minut)

0

Zapojit se musí každý

Kázání: 11. neděle v mezidobí, cyklus A, Mt 9,36-10,8 (nahrávky 13 a 14 minut)

0

Mluvit pravdu

Kázání: Sobota 10. týdne mezidobí, Mt 5,33-37 (nahrávka 10 minut)

0

Čistota myšlenek není v našich silách

Kázání: Pátek 10. týdne v mezidobí, Mt 5,27-32 (nahrávka 7 minut)

9

Dar Eucharistie

Kázání: Slavnost Těla a Krve Páně (nahrávky 16 a 17 minut)

0

Dát Bohu vše?

Kázání: Sobota 9. týdne mezidobí, Mk 12,38-44 (nahrávka 10 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS