Někteří neokusí smrt

Kázání: Pátek 18. týdne mezidobí, Mt 16,24-28 (nahrávka 14 minut)

0

Nahlédnutí do duchovního světa

Kázání: 6. 8. Svátek Proměnění Páně, Mt 17,1-9 (nahrávky 13 a 18 minut)

0

Zkouší, jak velká je její víra

Kázání: Středa 18. týdne mezidobí, Mt 15,21-28 (nahrávka 13 minut)

0

Falešné proroctví

Kázání: Pondělí 18. týdne mezidobí, cyklus 2, Jer 28,1-17 (nahrávka 7 minut)

0

Ježíš nasytil zástupy

Kázání: 18. neděle mezidobí, cyklus A, Iz 55,1-3, Mt 14,13-21 (nahrávky 16 a 19 a 17 minut)

0

Hlína v hrnčířově ruce

Kázání: Čtvrtek 17. týdne mezidobí, cyklus 2, Jer 18,1-6 (nahrávka 11 minut)

0

Naučila se věřit Ježíši

Kázání: 29. 7. Památka sv. Marty, Jan 11,19-27, Lk 10,38-42 (nahrávka 12 minut)

0

Kvas a hořčičné zrnko

Kázání: Pondělí 17. týdne mezidobí, Mt 13,31-35 (nahrávka 12 minut)

0

Prosit o dar moudrosti

Kázání: 17. neděle mezidobí, cyklus A, 1 Král 3,5.7-12 (nahrávky 18 a 16 minut)

0

Poklad máme v hliněné nádobě

Kázání: 25. 7. Svátek sv. Jakuba, 2 Kor 4,7-15, Mt 20,20-28 (nahrávka 11 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS