Křesťanský život v době omezení

Aktualizováno 6. ledna 2021.

Milí farníci,

Stále trvá výjimečný stav, a nevíme, jak dlouho ještě. Musíme ale počítat s tím, že život farnosti bude nadále minimálně nějaký ten týden omezený, a návrat do normálu je zatím v nedohlednu. Farnost, podobně jako každý z nás, funguje dál, ale jinak. Je to omezení a ochuzení našeho křesťanského života, ale zároveň je to výzva více využívat těch možností, které máme, a hledat i nové způsoby rozvoje naší víry.

První poznámka, samozřejmá, ale důležitá: Každý tuto dobu prožívá jinak a je v jiné situaci. Dejme si pozor na obvyklý způsob uvažování, že podle sebe posuzujeme ty druhé. Ne, ti druzí mohou věci cítit a chápat jinak a mít úplně jiné problémy. Všeobecně v životě a také konkrétně v životě víry. Pro někoho může být těžké, že nemá co dělat, je doma a život má jaksi prázdný. Jiný má teď mnohem víc práce a neví, kde mu hlava stojí, například někteří zdravotníci nebo zaměstnaní rodiče, kteří musí navíc ještě hlídat a učit své děti. Některým se vlastně v životě nic nezměnilo. Někdo má strach z nákazy a ze smrti, jiný to bere s nadhledem, někdo možná ani nevěří, že nějaký virus existuje. Někomu velmi schází nedělní mše svatá a jiný si pochvaluje, že nemusí nikam chodit a při mši může mít bačkory a kávičku. Jsme různí.

Z toho plyne druhá poznámka: Snažme se být velkorysí a neodsuzovat ty druhé. Není nejdůležitější, jestli ten druhý má nasazenou roušku nebo ne, ale to, jestli v něm dokážeme vidět bližního. Chovat se opatrně a zodpovědně je jistě důležité, ale hlavně kéž se nezhorší naše vzájemné vztahy. Jsme pod tlakem, kéž nás tato tíha stmelí a nikoliv rozdrtí. Neodsuzujme druhé za úzkostlivost ani za nerozvážnost, snažme se najít cestu, jak vyjít s každým. Respektujme se. Někteří ze strachu či pohodlnosti nechodili do kostela, ani když to bylo už možné, je to špatně, ale neodsuzujme je, když nejsme v jejich kůži. Jiní zase neberou vážně nařízení o přijímání na ruku, je to špatně, ale neodsuzujme je, neznáme jejich svědomí. Může se nám na druhých něco nelíbit, nemusíme s nimi souhlasit, a můžeme někdy mít i pravdu, ale nedělejme ze sebe soudce druhých. Máme přece dost starostí sami se sebou, se svým svědomím, svým rozhodováním a svým jednáním.

Momentálně není možné se setkávat naplno na bohoslužbách a při všech farních aktivitách, ale stále je a vždy bude možnost individuální duchovní péče.

Konkrétně v této době fungujeme takto: Mše svaté jsou v obvyklých termínech a počet účastníků je omezen na 10% míst k sezení.  Prakticky to znamená, že není možné chodit na bohoslužby. Přijít může ta rodina, která má úmysl mše svaté. Ostatním doporučuji sledovat bohoslužby přes internet buď prostřednictvím internetového rádia www.audiokostel.cz nebo nově také přes webovou kameru Kamera Rožnov Kostel Všech Svatých | HVfree, více v samostatném článku. Dále platí nošení roušek, rozestupy s výjimkou členů rodiny, dezinfekce rukou, zaujmout mísa k sezení a je zakázán společný zpěv. Zpívat může maximálně deset lidí, což umožňuje zpěv varhaníka nebo scholy v menším početním obsazení.

Možností zúčastnit se mší svatých skrze sdělovací prostředky je dost a záleží na každém, jak je využije. Jestli je bude prožívat jako bohoslužby (soustředěně, ve svátečním oblečení, odpovídat, zpívat, modlit se) nebo jako televizní program (při vaření, napůl ucha, přepínat, odbíhat). Fyzická přítomnost v kostele nám byla velkou pomocí k slavení mše svaté, teď je to mnohem víc na nás, na našem úsilí prožívat bohoslužbu, a kéž by tato naše snaha vedla k ještě opravdovějšímu prožívání mše svaté.

Možnost svatého přijímání je každou neděli odpoledne od 15:00 do 16:00. Prosíme, přijímejte Eucharistii na ruku a po krátké modlitbě pokračujte v modlitbě cestou domů, aby se kostel nezaplnil. Tichá soukromá adorace je možná každou neděli do 19:00 do 21:00. Kostel je otevřený k individuální modlitbě každý pátek od 13:00 do 18:00, více informací najdete na adrese: www.pavelhofirek.cz/adorace

Možnost svátosti smíření je také každou neděli od 15:00 do 16:00 a většinou také ve čtvrtek od 10:00 do 11:00. Případně po domluvě i jindy. Zpovídám také čtvrt hodiny před začátkem mší svatých, které sloužím ve všední dny.

Křty dětí: Příprava i samotný křest se domlouvá individuálně. Na křtu pak mohou být přítomni jen lidé z jedné domácnosti. Většina rodičů asi za současných podmínek křest o pár měsíců odloží, ale kdo nechce čekat na uvolnění stávajících omezení, tak se může přihlásit i teď a domluvíme se. 

Svatby je také možné domlouvat individuálně už teď. Přes zimu většinou svatby nebývají a od dubna snad už bude možné uspořádat aspoň malou rodinou oslavu. Ohledně křtů a svateb se obracejte na našeho jáhna a našeho kaplana, kontakty jsou na webu farnosti: www.farnostroznov.cz

Pohřby: Den a čas je nejlépe domluvit nejdříve s panem kaplanem a pak teprve zajít na pohřební službu. Pokud přijdete nejdříve na pohřební službu, tak nám sice můžete během vyřizování zavolat, ale není jisté, jestli se dovoláte hned a domluva termínu se tím komplikuje. K zápisu a konkrétní domluvě na faře se můžete zastavit až po pohřební službě a to si také domluvte s panem kaplanem, aby Vás v kanceláři čekal.

Úřední hodiny jsou opět normálně, ale doporučujem nás předem kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Na pana jáhna i pana kaplana je nejlépe se obracet telefonicky, se mnou se snadno spojíte přes e-mail: pavelhofirek@hypernet.cz

Vyučování náboženství kopíruje chození dětí do školy, momentálně se tedy vyučují skupiny první a druhé třídy. Příprava na první svaté přijímání je nejistá, normálně začínáme v listopadu (což tentokrát nešlo) a bohužel nemůžeme začít ani teď v lednu; pokud by se situace bzry a zásadně zlepšila, tak ještě o začátku přípravy budu uvažovat, ale už přemýšlím i nad variantou letos první přijímání vynechat. Různé podněty pro domácí vyučování náboženství dala paní katechetka na webové stránky naší farnosti. Za mne doporučuji pokračovat a případně zintenzivnit obvyklou každodenní praxi společné rodinné večerní modlitby a čtení dětem z dětské bible a dalších křesťanských knih s navazujícím rozhovorem na téma přečteného. 

Katecheze pro dospělé a přípravu na biřmování plánuji obnovit až bude povoleno setkávání skupin do deseti lidí, což zatím nejde. Podobně teď nemohou být asi setkávání různých farních společenství.  Zkoušky sboru a scholy budou možné ještě později a velké farní akce jsou zatím v nedohlednu.

Prosíme o finanční podporu naší farnosti. V situaci, kdy v kostele nejsou obvyklé nedělní sbírky, přišla farnost o jediný zdroj příjmů. Více informací najdete ZDE.

Když přemýšlím nad životem věřících v této výjimečné situaci, tak hledám, co je ještě důležité. Nabídka přenosů bohoslužeb je veliká, jak jsem se už zmínil. Přijímání svátostí je také možné, byť trochu komplikovanější, ale kdo má zájem, tak možnost má. Osobní setkávání ve skupinách je zakázáno a to nezměníme, byť chápu, že nám společenství s druhými chybí. Když je třeba, tak individuální setkání s kněžími možné je. Vzdělávání ve víře je také dostupné prostřednictvím knih, materiálů na internetu a intenetových videí různých křesťanských přednášek apod. Ano, teď to všechno vyžaduje mnohem více osobního cílevědomého úsilí a také technické prostředky a znalosti (s tím ovšem mohou pomoci příbuzní a přátelé). Paradoxně je pro mnohé jednodušší jít na daný čas do kostela, než kdykoliv kliknout a spustit náboženský program na internetu. Vlastně máme tolik možností tak blízko, tak pohodlně, tak snadno, jen se musíme nějak pevněji rozhodnout, udělat si čas a vytrvat. Z kostela je hloupé odcházet, od televize či internetu je snadné odejít, nebo vše vypnout jedním tlačítkem. Máme větší možnosti a větší svobodu, a tím je pro nás vše paradoxně těžší. Ale nemůžeme se vymlouvat na druhé, je to jen na nás. Například rádio Proglas může poslouchat přece úplně každý.

Za sebe nabízím spoustu kázání, nějaké přednášky a duchovní obnovy a další materiály na svém osobním webu: www.pavelhofirek.cz. Část je přístupná pro kohokoliv a mnohem větší část po přihlášení. Kdokoliv má zájem, tak mi může poslat své jméno a příjemní, e-mailovou adresu a přístup na web mu nastavím. Za ty roky je tam už tolik nahrávek, že než si je všechny poslechnete, bude koronavirus pryč.

Omlouvám se, že nepřispívám na webové stránky naší farnosti, ale nestíhám ani aktualizovat svůj vlastní osobní web. Obsah webových stránek farnosti je tedy na farnících. Kdo by se chtěl zapojit a farní web oživit, může se přihlásit, budu rád. Já své texty budu dávat na svůj osobní web také z toho důvodu, že s ním už umím pracovat a je to pro mne snadnější a rychlejší. Proto jsem teď na svém webu vytvořil v horní liště záložku "Rožnov", abych tam dával to, co se přímo týká naší farnosti. Kromě farních stránek se tedy podívejte občas i na adresu. www.pavelhofirek.cz/roznov. Tam najdete mé nejaktuálnější zprávy pro naši farnost a další informace. Až bude více volného času, tak na svůj web doplním nejnovější kázání, snad se k tomu dostanu brzy. 

Jak jsem už napsal, téměř vše můžete na internetu najít: bohoslužby, přednášky, křesťanské texty, kázání apod. Na farních stránkách se třeba můžete podělit o to, co jste kdo našel, co Vás oslovilo a co se Vám líbilo. Jedna věc ale může chybět, zvláště těm, kdo jsou na to z mých katechezí zvyklí, a to možnost přímo se faráře zeptat na cokoliv. Tak to zkusíme. Pořídil jsem si webovou kameru a poslední dny se učím pracovat s programem Microsoft Teams, díky kterému můžeme dělat video-besedy. Nabízím tedy možnost pro kohokoliv přidat se do farního týmu a tímto způsobem se scházet se mnou na internetu online. Kdo máte zájem, tak mi pošlete tyto údaje: jméno a příjmení a Vaši e-mailovou adresu. Pošlete mi to e-mailem na adresu: pavelhofirek@hypernet.cz. Vlastně se mohou přihlásti nejen farníci z Rožnova, ale kdokoliv má zájem. Více informaci najdete ZDE.

Snad jste si při čtení uvědomili, že navzdory řadě omezení, máme vlastně spoustu možnosti a život velmi bohatý. Neztrácejme čas nářkem nad tím, co nejde, a žijme tím, co možné je. Věřím, že tak můžeme objevit mnoho nového a dobrého. Přitom se samozřejmě budeme těšit, až zase bude možnost se vrátit i k tomu starému, osvědčenému, osobnímu prožívání bohoslužeb společně v kostele.

Přeji všem zdraví a Boží požehnání. Při slavení mše svaté v prázdném kostele myslím na Vás a představuji si Vás na místech, kde sedáváte. V modlitbě Váš farář, Pavel Hofírek

 

 

Hodnocení: 
8.75
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 8.8 (4 hodnocení)